Обява свободни места 22-8-2022

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 2 (две) свободни места за бъдеща ЧЕТВЪРТА група – деца родени 2016
  1. Прием на заявления от 22.08.2022г. (понеделник) до14:00 часа на 26.08.2022г. в канцеларията на детската градина.
  2. Класиране на 26.08.2022г до 19:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

    Резултатите ще бъдат публикувани след 19:00 часа на 26.08.2022г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.
  3. Записване на приетите деца на 29.08.2022г. и  30.08.2022г  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296