Обява свободни места 23-1-23

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 1 (едно) свободно място за ВТОРА група – деца родени 2018
  1. Прием на заявления от 23.01.2023г. (понеделник) до 14:00 часа на 27.01.2023г. в канцеларията на детската градина.
  2. Класиране на 27.01.2023г в 18:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

    Резултатите ще бъдат публикувани след 18:00 часа на 23.01.2023г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

  3. Записване на приетите деца на 30.01.2023г. – 31.01.2023г  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296