Обява свободни места 23-10-2023

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА 

  • 1(едно) свободно място (филиал)  за ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца родени 2017 година

  • 1(едно) свободно място за ТРЕТА  ГРУПА – деца родени 2018 година

 Прием на заявления от 23.10.2023г. (понеделник) до 14:00 часа на 27.10.2023г. в канцеларията на детската градина.

Класиране на 27.10.2023г в 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

Резултатите ще бъдат публикувани след 18:00 часа на 27.10.2023г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

Записване на приетите деца на 30.10.2023г. – 01.11.2023г  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295