Обява свободни места 25-7-2022

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 2 (две) свободни места за бъдеща четвърта група – деца родени 2016
  • 2 (две) свободни места за бъдеща трета група – деца родени 2017
  1. Прием на заявления от 25.07.2022г. (понеделник) до14:00 часа на 29.07.2022г. в канцеларията на детската градина.

  2. Класиране на 29.07.2022г до 18:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

Резултатите ще бъдат публикувани след 18:00 часа на 29.07.2022г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

  1. Записване на приетите деца на 01 и 02 август 2022г.  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296