Обява свободни места 25-9-2023

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА 

  • 2(две) свободно място за ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца родени 2017 година
  • 2(две) свободно място за ТРЕТА ГРУПА – деца родени 2018 година
  • 2(две) свободни места за ПЪРВА ГРУПА – деца родени 2020 година 

Прием на заявления от 25.09.2023г. (понеделник) до 14:00 часа на 28.09.2023г. в канцеларията на детската градина.

Класиране на 29.09.2023г в 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

Резултатите ще бъдат публикувани след 18:00 часа на 29.09.2023г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

Записване на приетите деца на 02.10.2023г. – 04.10.2023г  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295