Обява свободни места 5-9-2022

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 2 (две) свободни места за бъдеща ЧЕТВЪРТА група – деца родени 2016

 

  1. Прием на заявления от 05.09.2022г. (понеделник) до 14:00 часа на 09.09.2022г. в канцеларията на детската градина.

  2. Класиране на 12.09.2022г до 10:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

    Резултатите ще бъдат публикувани след 10:00 часа на 12.09.2022г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

  3. Записване на приетите деца на 13.09.2022г. и  14.09.2022г  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296