Обява свободни места

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 3 (три) свободни места за бъдеща ЧЕТВЪРТА група – деца родени 2016
  • 2 (две) свободни места за бъдеща ТРЕТА група – деца родени 2017
  • 1 (едно) свободно място за бъдеща ВТОРА група – деца родени 2018
  1. Прием на заявления от 08.08.2022г. (понеделник) до 14:00 часа на 12.08.2022г. в канцеларията на детската градина.

2. Класиране на 12.08.2022г до 19:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

Резултатите ще бъдат публикувани след 19:00 часа на 12.08.2022г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.

  1. Записване на приетите деца на 16.08.2022г. и  17.08.2022г  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296