Отличие от Държавна агенция БДП

ДГ „Дружба“ с отличие от Държавната агенция „Безопасно движение по пътищата“ в категорията „Образователна среда в подкрепа на безопасността на движението по пътищата“.

Безопасността на движението по пътищата, като отговорност на цялото общество, е неразделна част от обучението на децата. Тук, в детската градина, децата опознават правилата за безопасно движение, овладяват модели на социално-отговорно поведение на пътя, запознават се с труда на хората, които контролират безопасното движение по пътищата, участват в ролеви игри в обособените външни и вътрешни площадки по БДП.