Отличие от държавна агенция за закрила на детето

„АЗ ГАРАНТИРАМ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“

Отличителния знак
за колектива на Детска градина №14 „Дружба“ за 2021 година

Наградата е присъдена от Държавната агенция за закрила на детето за принос в грижата за децата; за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

С благодарност за високата оценка.