Покана за родителска среща 27-8-20

ПОКАНА
за родителска среща за деца от първа и яслена група
през учебната 2020 -2021 година

Родителски срещи за учебната 2020 – 2021 година за новоприети деца в:

  • първа възрастова група ( деца от яслена група+основен прием+оптимизиране брой деца в допълнителен прием от 03.08.2020) ще се проведат на 27 август 2020 година от 17:00 часа

Група „Слънчо“ – В занималнята

Група „Звездичка“ – във вътрешен двор яслена група

Група „Смехорани“ – в билкова градинка

Разпределението на децата по групи ще бъде публикувано на място в деня на родителската среща.

  • яслена група ще се проведат на 31 август 2020 година от 17:00 часа във вътрешнен двор
  • новооткрита първа група (25 деца от второ класиране+оптомозиран прием от 10.08.2020г) ще се проведе на 03 септември от 17:00 часа във вътрешен двор

Уважаеми родители, родителските срещи ще бъдат проведени при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и изисквания в Заповед на МЗ № РД-01-452/04.08.2020

Дневният ред на родителската среща е:

  1. Акценти от Правилника за дейността на детската градина
  2. Как да подготвим детето на детска градина – съвети на психолога и педагога
  3. График за поетапен прием на децата
  4. Организация на възпитателно-образователната дейност
  5. Разни