Пред прага на 1 клас – клуб Родител

Периодът на преминаване от училище към детска градина е изключително стресов за децата и доста притеснителен за родителите.

На предстоящата среща ще разгледаме важни особености и подходящи решения за плавното и безпроблемно преминаване през тази психо- социална криза в живота на бъдещия ученик.

„Преходът Детска градина – Училище“ – изключително важна тема, която събра родители, учители от детската градина и педагогически специалисти от училищата „Черноризец Храбър“ и „Ангел Кънчев“. Срещата бе открита от директорар на детската градина, който даде думата първо на бъдещите първокласници, които споделиха своите очаквания, вълнения, притеснения от новата и непозната среда, от новите учители и правила в училище. Споделеното от децата предизвика асоциации и провокира родителите да си припомнят своя първи учебен ден, своите емоции в този ден. Психолога представи резултати от проведеното интервю с децата за страховете и предстоящите предизвикателства. Г-жа Шиварова сподели обобщени впечатления от училищната готовност на децата. Изказана бе благодарност към екипите за постигната много добра подготовка за училище, за формираните навици и качества за учебен труд.

Присъстващите педагогически специалисти от двете близки училища запознаха деца и родители с графика на прием, с организацията на учебния процес, с част от изискванията и отговорностите им. Много въпроси получиха отговор, а в края на срещата всеки получи брошури с важна информация за съответното училище и дипляна „Пред прага на първи клас“. Срещата завърши със задоволство и благодарности.

Процеса на прехода продължава с вълнуващо посещение в библиотеката и класните стаи на първокласниците.