Преустановяват се посещенията в детската градина

ВАЖНО!!!

Считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г., със Заповед № РД – 01- 667/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват посещенията в детската градина.

От 30.11.2020г до 18.12.2020 г. вкл. съгласно Заповед № РД09-3464/27.11.2020 г на Министъра на образованието педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини ще се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите.

Във връзка с това два пъти седмично – понеделник и сряда – във фейсбук страницата на детската градина и в затворените групи за всяка възрастова група ще получавате насоки за познавателните задачи по различните образователни направления, предложения за забавни игри, образователни видеоуроци и клипове.

Ежедневно от 10:00 до 11:00 и от 16:00 до 17:00 часа ще имате възможност да осъществявате чрез messenger консултации с педагогическия екип на групата. Ако имате възможност и желаете споделяйте като коментар детските успехи, изпращайте резултати от практическата и художествено-творческата дейност на децата. Всеки ваш коментар, всяка публикувана снимка с резултати ще бъде на вниманието на педагогическия екип на групата. След анализ децата ще получават сърчица, усмихнати човечета или словесни оценки.

Родителите, които имат желание и не са взели познавателните книжки на своите деца могат да го направят от 30.11.2020 до 03.12.2020 от 10:00 до 14:00 часа през служебния вход с домофонната система.

Напомняме на всички родители, че срока за безкасово плащане на такса детска градина за месец Ноември е до 10.12.2020 година.