Прием на деца 2024г.

Електронната система за прием ще бъде отворена за регистрация на заявления на 20-ти май 2024г.

Крайна дата за кандидатстване – I класиране – 30.05.2024г

За яслена група могат да кандидатстват деца, родени 2022 и 2023г, а за първа възрастова група в детските градини – деца родени 2021г.

ДГ № 14 „Дружба“ за учебната 2024-2025 година обявява следния прием:

  • За яслена група – 22 места
  • За първа група – 75 места

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ – децата за първа възрастова група ще бъдат разпределени в 3 първи групи – 2 в основна сграда и 1 във филиал – зелена къщичка. Разпределението на децата ще се извършва по реда на класиране от електронната система, а именно – до 54-тото дете в основна сграда, а от 55 до 75-тото дете в филиал. Във всички групи базата е реновирана, екипите с опит и високо качество на педагогическото взаимодействие.

Резултатите за първо класиране ще бъде обявен на 03.06.2024г до 17:00 часа

Записването на децата от първо класиране е от 9:00 часа на 04.06.2024 до 16:30 на 07.05.2024

Всичко за Прием 2024 ще намерите на адрес: https://dg.uslugi.io/

 

НАПОМНЯМЕ!

Децата, посещаващи яслена група към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна година участват за прием в електронното класиране за първа възрастова група по общия ред.

ОЩЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

График на дейностите за Прием 2024 https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна. https://dg.uslugi.io/garden/rules?reception=garden

Указания за ползване на системата  https://dg.uslugi.io/garden/instructions?reception=garden

И още – деца без ЕГН може да регистрират заявление чрез Дирекция Образование и младежки дейности