Прием резултати класиране 13-1-2022

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

За обявени свободни места на 10.01.2022 година 

1 (едно) свободно място за втора група – деца родени 2017

  1. Вх. № В 327/10.01.2022 – Сиана Бонева