Прием резултати класиране

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

За обявени свободни места на 08.08.2022 година 

  • 3 (три) свободни места за бъдеща ЧЕТВЪРТА група – деца родени 2016
  • 2 (две) свободни места за бъдеща ТРЕТА група – деца родени 2017
  1. Вх. № В 1058/09.08.2022 – Ванесса
  2. Вх. № В 1079/ 11.08.2022 – Мирослава
  • 1 (едно) свободно място за бъдеща ВТОРА група – деца родени 2018
  1. Вх. № В 1057/09.08.2022 – Радостина
  2. Вх. № 1080/ 11.08.2022 – Илина

Записване на приетите деца на 16.08.2022г. и  17.08.2022г.  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296