Прием ЯСЛА 2022-23

Уважаеми родители,

За Прием 2022 влиза в сила чл. 21 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, а именно:

Децата, посещавали яслени групи към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна година участват за прием в електронното класиране за първа възрастова група по общия ред.

Това означава: няма да има нулев прием в яслените групи; ще се обявяват всички свободни места;

Системата за регистрация на нови заявления за прием в яслена и първа група ще бъде отворена от 09 май 2022. Ще Ви уведомим и за публикуваният график на дейностите за прием.