Прием 2024 + Филиална група

Електронната система за прием за второ класиране стартира на 11.06.2024 за редакция на подадени заявления. Крайна дата за кандидатстване – IІ класиране – 14.06.2024г

За яслена група могат да кандидатстват деца, родени 2022 и 2023г, а за първа възрастова група в детските градини – деца родени 2021г.

ДГ № 14 „Дружба“ обявява за учебната 2024-2025 година следните места, непотвърдени от първо класиране:

  • За яслена група – 3 места
  • За първа група – 4 места

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ – допълнителния прием на децата за първа възрастова група е за филиал – зелена къщичка. В групата предстои подмяна на дограма, а базата е реновирана, екипа е с опит и високо качество на педагогическото взаимодействие. Добре дошли на всички в голямото семейство на ДГ № 14 „Дружба“. Очакваме нашите бъдещи възпитаници с грижа, обич и отговорност.

Резултатите за второ класиране ще бъде обявен на 17.06.2024г до 17:00 часа

Записването на децата от първо класиране е от 9:00 часа на 18.06.2024 до 16:30 на 21.06.2024

Всичко за Прием 2024 ще намерите на адрес: https://dg.uslugi.io/

НАПОМНЯМЕ!

За всички регистрирани преференции трябва да представите документи

  • за двама работещи родители служебни бележки с изх.№, булсат и мокър печат; за самоосигуряващи се – декларация от НАП; за регистрирани в бюро по труда с платено обезщетение – бележка от НОЙ; за работещи в чужбина – легализиран превод на договор;
  • За многодетни семейства – копие от актовете на раждане на всички деца до 18 години;

ОЩЕ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

График на дейностите за Прием 2024 https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна. https://dg.uslugi.io/garden/rules?reception=garden

Указания за ползване на системата  https://dg.uslugi.io/garden/instructions?reception=garden

И още – деца без ЕГН може да редактират своето заявление чрез Дирекция Образование и младежки дейности; Деца, за които е отказан прием трябва да регистрират ново заявление, за да участват във второ класиране.