Приказка за Ботев

По повод 174 години от рождението на Ботев децата от трета и четвърта група в задължителна предучилищна подготовка участваха в иновативен урок по родолюбие с участието на Искрен Красимиров –  режисьор по образование, актьор по душа и апостол по професия и призвание.

Под формата на филмово-театрално представление децата се докоснаха до българската история, до интересни случки от живота на Ботев и неговата чета.

Часът по родолюбие бе посрещнат с огромен интерес от децата. В края на урока, силно развълнувани, те обещаха, че ще носят България и нейните герои винаги в сърцата си.

Децата развълнуваха и трогнаха актьора със своите знания и отношение към паметта на националните ни герои, с прекрасните творби – Ботев през детските очи, на българска земя с кораба Радецки.

За да запечатат този незабравим ден децата си направиха снимки с актьора и споделиха с него своите мечти и се договориха за нови срещи, на които ще им разкаже за Левски, Райна Княгина и други български герои и будители.