Приказка за приятелството

Вдъхновени от темата за приятелството провокирахме децата да съчинят весела история с приятели, а след това да я представят като артисти. Чрез групови игри за насърчаване на сътрудничеството, развиване на емпатия и екипност децата получиха подкрепа от Еми – психолога в детската градина.

Децата се разделиха на три екипа, които след като избраха своите герои, се впуснаха да разказват и съчиняват интересни случки с тях, опирайки се на своя малък житейски опит. Те разбраха, че една история става интересна, когато в нея се случва нещо неочаквано, което трябва да се разреши със силата на доброто и подадената приятелска ръка.

За децата бе предизвикателство да представят своят разказ на импровизираната сцена в двора на детската градина. С радост споделяме, че децата успяха да изразят емоциите в представената случка между приятели, да изиграят моментите на изненада, да намерят компромисни решения и начини за разрешаване на конфликти между приятели. Бъдещите първокласници влязоха в ролята на истински режисьори и помогнаха на своите малки приятели да развивят артистични умения.

Опитайте се да отгатнете всяка разказана случка, разглеждайки заснетите кадри от творческия процес: