Приятели на птиците 2023

По стъпките на Дарвин

Еконаблюдателите от група Лъвчета на ДГ №14 ,,Дружба“ опознаха кои са зимуващите птици и разбраха колко трудно си намират храна и подслон в студените и мразовити дни.

Като истински природозащитници те решиха да им направят хранилки. С помощта на приятели от другите групи събраха необходимите материали и с много желание и ентусиазъм се захванаха за работа. Сръчните им ръчички дружно изработиха хранилките и очичките им грейнаха от радост и гордост при вида на резултата от техния труд. С радост ги поставиха на дърветата в двора на градината и зачакаха. С усмивки посрещаха крилатите приятели всеки ден щом кацваха на дървото да се нахранят.

Малките природозащитници получиха удовлетворение от стореното и обещаха да поставят редовно зрънце любов в хранилките.

Запознайте се и Вие с какво се хранят дивите птици от споделения постер на БДЗП и помогнете на крилат приятел.

Участието им в проекта Големият лов на растения ги вдъхновява към нови еко каузи за опознаване и опазване на растителния и животински свят.