Проекти с Лего – сезон Шедьоври

Нови стратегии за успешни деца

В началото на месец февруари в ДГ № 14 „Дружба“ стартираха дейностите по Проект „FIRST® LEGO® League Discover 2023-2024 г, сезон “Шедьовър” (“Masterpiece”) на тема Театрално изкуство.

Децата от група „Пчеличка“ и „Звездичка“ имат възможност да опознаят света на театралното изкуство, да планират и конструират различни сцени за изява, да съчиняват и претворяват свои истории, да изработват декори.

Тази образователна програма не само ги запознава със същността на театъра и изкуството, но им помага да овладеят способи за себеизразяване, както в емоционален, така и в творчески аспект. Програмата насърчва децата да работят заедно в екип, да се допълват в процеса на създаване на своите проекти, развива въображение и креативността, вдъхновява ги за нови творчески проекти. С всяко ново изживяване в различните сесии, децата се забавляват, сътрудничат по-между си, разширявайки своите социални и емоционални умения. В заключителната фаза ще имат възможност и да създават проекти с подкрепата на своите родители.

Образователната програма сезон „Шедьоври“ е нов подход за качество в образованието – „Играя, за да зная“, „Учене чрез преживяване“, която има място в детската градина.

Да разчупим шаблона на учене с творчески конструктивни задачи

В началото на 2024  стартираха дейностите по образователна програма First Lego League Discover , сезон “Шедьовър”децата. Участници са педагози и деца от група “Здездичка“ и група „Пчеличка“. Предвидени са 10 образователни сесии с конструктори Лего за образованието. По време на всяка сесия децата ще придобият нови знания и умения, ще работят в екип, за да изследват и задават въпроси, да конструират и мислят, да слушат и споделят. В края на всяко преживяване децата стават по уверени и по-добре подготвени да се справят с бъдещите предизвикателства.

Сесия 1: Да  открием!

През първата игрова сесия децата се запознаваха с основите на STEM, докато работят заедно за решаване на забавни предизвикателства и изграждане на модели с помощта на тухлички LEGO®DUPLO®. По време на предизвикателството децата положиха основата за изграждане на навици за учене, увереност и умения за работа в екип. Проведе се  дискусия относно интересите на децата и се дадоха насоки как да ги споделят с връстниците си. Те се запознаха с елементите на лего комлектите STEAM Park и Discover, с които ще строят с въображение, и ще опитват нови неща. Децата приложиха откривателство, за да проучат нови идеи със STEAM Park, бяха любопитни и задаваха въпроси за функциите на лего частите.

Сесия 2: Музикален концерт

През втората игрова сесия децата изследваха  как музикантите правят един концерт вълнуващ, от какво се нуждае един музикант, за да направи забавно шоу за публиката? Обсъдиха се различни идеи за светлини на сцената, какви инструменти и техника се използват по време на концерт. Още по-вълнуващо за децата бе гостуването на родител от група „Звездичка“, който разказа за своята професия – музикат, и представи на децата няколко духови инструмента. Децата работиха задружно за построяването на тяхната мечтана сцена, използвайки лего тухличките по интересен начин за изграждането на допълнителни ефекти за своя концерт. Децата бяха вдъхновени за проявление на креативността и въображението си в създаването на нови музикални сцени.

Сесия 3: Музейна изложба

В тази трета игрова сесия на децата бяха представени задачи за решаване на проблеми. Решаването на проблеми е навик за учене, който децата придобиват чрез упражнения. Проведе се интересна дискусия за различните видове музеи и техните експонати. Децата споделиха свои спомени и впечатления от посещенията си в музей. Музеите често създават изложбени пространства, които са забавни, интересни и интерактивни – със сензорни екрани, предмети, видеоклипове и звукови ефекти.

Задача на екипите беше да проучат как музеите излагат предмети, чрез които посетителите научават нови неща. Децата създадоха различни изложби за неща, които са важни за тях. Те експериментираха в решаването на проблеми, за да построят своите решения.

Сесия 4: Театрално представление

През четвърта игрова сесия децата бяха стимулирани да си спомнят за момент, в който са гледали или са участвали в театрална пиеса. Обсъдихме какви неща трябва да има в една пиеса, за да се разкаже интересна история. Проведоха се разговори за театралните елементи,  ролите на актьорите и режисьора, сцените и декорите, осветлението, звука и специалните ефекти, използвани реквизити.Децата даваха предложения за поставянето на пиеса, изслушваха се и съпреживяваха взаимно идеите си. Екипите определиха нещата, необходими за поставянето на пиеса, и с въображение конструираха своето театрално представление.

Сесия 5: Вашето собствено представление

През пета игрова сесия децата бяха провокирани да помислят как могат да създадат иновативно място, където да споделят интересите си. Припомнихме си някои от различните видове спектакли и места, където хората споделят своите интереси, таланти или хобита. Обсъдихме с децата къде излагат своите творби в дома си, на кои места гледат филми, присъствали ли са на панаир или на карнавал. Екипите вложиха въображение и творчество, за създаването на иновативно място, където да споделят своите интереси. Отборите приложиха знанията  и надградиха уменията си от предишните сесии, за да конструират своите проекти. Чрез представяне на построеното пред другарчетата си, децата продобиха по-голяма увереност при говорене пред хора.