Проект Да спасим морето

В края на м. април се реализираха съвместни дейности по проект, одобрен и финансиран от Министерство на културата с ръководител г- н Димитър Павлов.

Те гостуваха в ДГ 14 „Дружба“ със своя интерактивен театрален спектакъл с музика и кукли, както и с експресивна фотоизложба, посветени на темата „Да спасим заедно Черно море“.

Фотосите от изложбата илюстрираха, както красотата и величието на Черно море, така и вредата, която нанасяме ние, хората, върху него. Малките природозащитници бързо откриха кое прави морето тъжно, какво трябва да правят малки и големи, за да е чисто и красиво нашето Черно море.

Проектно ориентираното обучение, взаимодействието с изкуството стимулират познавателната активност, провокират въображението и логическото мислене – гарант за качество в образованието.