Профилактика на зрението при децата

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ЗА ДЕТСКОТО ЗРЕНИЕ?

Предлагаме Ви да прочетете нашата електронна книжка и да се запознаете с някои проблеми на детското зрение.

Информацията в нея е подбрана от екипа на Клуб „Здраве“ към детската градина.

Под рубриката „Аз съм отговорен за своето здраве“ във всички възрастови групи се провеждат здравни беседи и дискусии, заедно с медицинските сестри в детската градина. А участието ни в Програма на Община Варна за профилактика на детското зрение, насочва много деца за повторни прегледи и корекция на зрението.

Електронна книжка

Възпитаването на здравна култура у децата, изисква поставянето на ясни правила при игра с таблети, четене на книжки, рисуване, оцветяване, гледане на детски филмчета.

Нека не забравяме, че навременната профилактика намалява риска от загуба на зрение.