Резултати класиране от 13-12-2021

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

За обявени свободни места на 13.12.2021 година 

  • 1 (едно) свободно място за първа група – деца родени 2018 
  1. Вх. № В 244/13.12.2021 – Мая Кесикова
  2. Вх. № В-245/13.12.2021Г – Карина Христова 
  • 1 (едно) свободно място за втора група – деца родени 2017 
  1. Вх. № В-249 / 14.12.2021 гГеорги Костадинов