Резултати класиране 17-9-2021

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

За обявени свободни места на 13.09.2021 година 

1(едно) свободно място за ПЪРВА група – деца родени 2018 

  1. Вх. № 1127/13.09.2021г – Ивайло Иванов
  2. Вх. № 1132/14.09.2021г – Аврора Близнакова – резерва
  3. Дете родено 2019 – вх. № 1128/ 13.09.2021 – Матей Цветков – резерва 

1(едно) свободно място за ВТОРА група – деца родени 2017

  1. Вх. № 1129/ 13.09.2021г – Бориса Стоянова
  2. Вх. № 07/16.09.2021г – Александър Иванов – резерва 

1(едно) свободно място за ТРЕТА група – деца родени 2016

Няма кандидатствали деца 

1(едно) свободно място за ЧЕТВЪРТА група – деца родени 2015

1.         Вх. № 1135/ 14.09.2021г – Матео Борисов