Резултати класиране 2-10-2023

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

по реда на входящите номера на подаденото заявление

за обявени свободни места на 25.09.2023 година 

  • 2(две) свободни места за ПЪРВА група – деца родени 2020
  1. Вх. № 25 /27.09.2023г – Захари
  2. Вх. № 26 / 27.09.2023г – Део
  • 2(две) свободни места за ТРЕТА група – деца родени 2018
  1. Вх. № 24/ 27.09.2023г – Теодор
  2. Вх. № 32 / 27.09.2023г – Мартин
  • 2(две) свобидно места за ЧЕТВЪРТА група – деца родени 2017

Няма входирани молби. 

Записване на приетите деца на 02.10.2023г. – 04.10.2023г  от 9:00 до 16:00 часа. 

Повече информация може да получите на тел. 052 303 295