Резултати класиране 2-9-2021

КЛАСИРАНЕ

ПРИЕТИ ДЕЦА В ПЪРВА ГРУПА – деца родени 2018

(допълнителен прием, обявен на 30.08.2021г)

  1. Вх. № 1059 / 08.2021г – Рая Стефанова
  2. Вх. № 1068/ 30.08.2021г – Сияна Колева

 РЕЗЕРВА

  1. Вх. № 1070 / 30.08.2021 – Асмик Назарян

 ВАЖНО:

Родителите на приетите деца следва в срок от 9:00 до 16:00 часа на 03.09.2021г. да попълнят декларация в ДГ № 14 „ Дружба”  за потвърждение или отказ да заемат мястото.