Резултати класиране

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

по реда на входящите номера на подаденото заявление

за обявени свободни места на 31.07.2023 година

 1(едно) свободно място за ВТОРА ГРУПА – деца родени 2019 година

  1. Вх. № В- 1017 / 31.07.2023г.- Дара Иванова 

Резерва:

  1. Вх. № В- 1029/ 01.08.2023г – Давид Гърлянов

 1 /едно/ свободно място за ЧЕТВЪРТА група – деца родени 2017

  1. Вх. № 1016/ 31.07.2023г – Симеон Тодоров 

Записване на приетите деца на 07.08.2023г. – 09.08.2023г  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303 295