Резултати класиране 21-7-2023

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

по реда на входящите номера на подаденото заявление

за обявени свободни места на 17.07.2023 година 

2 (две) свободни места за ЧЕТВЪРТА група – деца родени 2017

  1. Вх. № 942 17.07.2023г – Стефания Стефанова
  2. Вх. № 943 / 17.07.2023г – Екатерина Бутева

Резерва:

  1. Вх. № 968 / 20.07.2023г – Ева Томова
  2. Вх. № 978/ 21.07.2023г – Симеон Тодоров

 Записване на приетите деца от 24.07.2023 до 26.07.2023г. от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303 295