Резултати класиране 25-2-2021

КЛАСИРАНЕ

ПРИЕТИ ДЕЦА В ПЪРВА ГРУПА – деца родени 2017

(допълнителен прием, обявен на 22.02.2021г)

  • група – деца родени 2015
  • 1 (едно) свободно място за първа група – деца родени 2017
  1. Вх. № 405 / 02.2021г.; 

ПРИЕТИ ДЕЦА В ТРЕТА ГРУПА – деца родени 2015 

  1. Вх. № 402 / 02.2021г.; 

ВАЖНО:

Родителите на приетите деца следва в срок от 9:00 до 16:00 часа на 26.02.2021г. да попълнят декларация в ДГ № 14 „Дружба”  за потвърждение или отказ да заемат мястото.