Резултати класиране 4-11-2021

За обявени свободни места на 01.11.2021 година

• 2(едно) свободно място за втора група – деца родени 2017

Няма кандидатствали деца

• 1 (едно) свободно място за трета група – деца родени 2016

1. Вх. № В-140 / 01.11.2021 г – Висент Костов