Резултати класиране

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ

За обявени свободни места на 17.10.2022 година 

  • 1 (едно) свободно място за ВТОРА група – деца родени 2018
  • Вх. № В 73/17.10.2022 –Адриан 
  • 1 (едно) свободно място за ТРЕТА група – деца родени 2017
  • Вх. № В 78/17.10.2022 – Мирослава

Записване на приетите деца на 21.10.2022г. и  24.10.2022г  от 9:00 до 16:00 часа. 

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296