Родителска среща – покана

Родителска среща за новоприети деца в яслена група

Уважаеми родители,

Заповядайте на първата родителска среща на 28 юни 2022 от 17:00 часа  във  вътрешния двор на детската градина. 

Дневният ред на родителската среща е:

  1. Акценти от Правилника за дейността на детската градина
  2. Как да подготвим детето на детска градина – съвети на психолога и педагога
  3. График за поетапен прием на децата
  4. Организация на възпитателно-образователната дейност
  5. Разни

От ръководството и екипите на група „Калинки“

 

Настоятелството и Общественият съвет при ДГ № 14 „Дружба“

Ви кани да станете част от благотворителната акция за изграждане на детска солна стая.

Дарителската кутия ще бъде разположена в топлата връзка. Нека заедно сътворим добро за децата на ДГ „Дружба“!

Благодарим на всички за подкрепата!