Родителски срещи за новоприетите деца – ВАЖНО

Първа организационна родителска среща за новоприети деца в първа и яслена група за учебната 2021 – 2022 година

  1. Първа възрастова група ( деца родени 2018) – на 12.08.2021 от 17:00 часа както следва:
  • Група „ Делфинче“ във вътрешен двор за игра на яслена група
  • Група „Пчеличка“ във вътрешен двор – билкова градинка

Забележка – За разпределението на децата по групи ще се информирате преди родителската среща

  1. Яслена група „Калинки“ – на 24.08.2021 от 17:00 часа във вътрешния двор – билкова градинка 

Уважаеми родители, родителските срещи ще бъдат проведени при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. 

Дневният ред на родителската среща е:

  1. Акценти от Правилника за дейността на детската градина
  2. Как да подготвим детето на детска градина – съвети на психолога и педагога
  3. График за поетапен прием на децата от 15.09.2021г
  4. Организация на възпитателно-образователната дейност
  5. Разни