Ролеви игри за емоции в Незабравка

За детските емоции в Лятната академия за приятелство

Децата от група Незабравка бяха предизвикани от Еми – психолог в детската градина – да участвавт в играта „Кукла на емоциите“. Предизвикани от куклите, символи на емоции като радост, тъга, гняв, страх, учудване – децата се опитваха да назоват причината поради коята куклата се чувства така, да й предложат решения да се почувства по-добре.

Всички бяха концентрирани в предизвикателствата. Модел на поведение бяха по-големите деца. Да опознаем емоциите по метода деца учат деца е ефективна стратегия за възпитаване на емоционална грамотност, а от тук и за развитие на способност да се справят в различни ситуации.