СЕДМИЦА ЗА ГОРАТА – дни на действие 2023

ЗДРАВИ ГОРИ, ЗА ЗДРАВИ ХОРА!

Дните на действие започнаха с образователна програма – Играя и уча за гората. Във всички възрастови групи се проведоха педагогически ситуации за опознаване растителния и животински свят в гората, с труда на Лесовъда и раждането на една гора. Интереса бе провокиран с авторски презентации с много въпроси, провокиращи детското мислене и любознателност.

От енциклопедиите децата от четвърта група се запознаха със застрашените видове и отправиха апел с правила към малки и големи. Същият бе оформен в еко кодекс за гората, който споделяме с Вас.

Горски ЕКО Кодекс

ОПОЗНАЙ ГОРАТА!

Пътуваща горска библиотека

Любознателността към биоразнообразието в гората, за продуктите и услугите, които хората получават от гората бе събудено и провокирано от пътуващата горска библиотека и писмо към тези, които отварят пътуващата библиотека.

Цяла седмица книгата бе наш приятел и разказвач на интересни истории и факти за гората. От книгите  децата научиха за даровете на гората, за следите на хората, които нараняват гората. Изведени бяха поуки и правила, които трябва да спазват туристите. Много деца споделяха и свои преживявания и интересни находки по време на походи и екскурзии.

Научи за екологичната мрежа!

Какво открих в гората?

Под това мото в група Смехорани и Лъвчета децата направиха макет  на гората от отпадъчни материали. Първо си направиха план, а след това постъпиха към реализирането им като показаха умения да работят в екип. Изработените макети отпътуваха към група Ян Бибиян и Незабравка, които ги обогатиха с животни, обитаващи гората и знаци с правила за опазване на гората.

В тази дейност децата демонстрираха много знания и отношение към гората и нейните обитатели.

Забавлявай се навън сред природата!

Обичам гората! – Аз съм малък турист!

Ех, че е забавно в гората – с този апел призовахме родители да споделят с нас свои спомени от приятните мигове в горското царство.  Предлагаме Ви електронна книжка  със снимки, стихове и детски рисунки за гората

Линк за книжката:

БЪДИ ОТГОВОРЕН ЗА СВОЕТО БЪДЕЩЕ!

В една от последващите активности в дните на действие за гората детси еко парламент  от деца в четвърта група се събраха и обсъдиха важни правила за гората. Те отправиха много послания за опазване на гората, горските обитатели и даровете на гората. Всички обещаха да пазят горите от пожар, да не развалят гнездата на птиците, да не изхвърлят отпадъци в гората, а когато берат горски ягоди и билки, да внимават да не ги късат с коренчетата. Заедно с г-жа Йовчева децата превърнаха обещанията в Правила за поведение в гората.

Прочетете нашата електронна книжка!

Пазете Гората! Бъдете отговорни за своето бъдеще!

Линк за книжката:

Кампания „Лист по лист“ и работилничка „Зелена наука“

Една инициатива, насочена към опазване на гората и разделно събиране на отпадъците. Целта е децата да се научат да дават втори живот на отпадъците. Тази дейност е и начало на спечелен проект за Кръговата икономика към Фондация Екоучилища.

Със старта на кампанията родители и деца от група Звездичка, отвориха врати за работилничка „Зелена наука“  – творим заедно, творим и даваме втори живот на отпадъчните материали. Първите резултати са впечатляващи.