Сертификат от глобални дни на действие

Моите действия имат значение!

И тази година ДГ № 14 „Дружба“ – Варна се включи в Глобалните дни на действие 2022. Благодарим Ви за възможността да преоткрием природата, да я опознаем и сътворим малки дела за нея, за нейната красота, чистота и бъдеще. Благодарим на всички деца и родители, които се включиха в това пътешествие на откриватели и природолюбители. „Уча сред природата“, „Уча и преживявам“, „Уча и откривам“ са нови стратегии, чрез които децата израстват с активна позиция и поглед към природния и животински свят.

Продължаваме вдъхновени по стъпките на Дарвин, защото нашите действия имат значение.

Сертификат за участие в Глобални дни на действие 2022 (Тема – Биоразнообразие):

Over again, in 2022, Druzhba 14 Kindergarten- Varna joined the Global Action Days. Thank you for the opportunity to rediscover nature, get to know it and create small things for it, for its beauty, purity and future.

We thank all the children and their parents who took part in this journey of explorers and nature lovers. „Learning in nature“, „Learning and experiencing“, „Learning and discovering“ are the new strategies through which children grow up with an active position and view of the natural and animal world.

We continue to be inspired by Darwin’s footsteps because our actions matter.