Солна стая в ДГ

ДГ 14 „Дружба“ с нова придобивка

1-ви ноември – Денят на народните будители е светъл и празничен за всички.

За ДГ № 14 „Дружба“ този ден е и израз на отговорност, и загриженост. Ден, пълен с благодарности към всички подкрепили създаването и откриването на солна стая – първата във варненска детска градина. Гости на празника бяха г-жа Лилия Христова – Директор Дирекция ОМД при Община Варна, Е. Кенарова – началник отдел Образование, Р. Кръстева – гл. специалист детски градини родители, директора на детски градини и представители на фирма Генев-Т.С. ЕООД – Пловдив доставил, монтирал и поддържащ халогенератора, без който не би функционирала солната стая.

Солната стая в детска градина не е лукс. Тя е поредната иновативна крачка за укрепване здравето на деца и персонал. Тя е израз на усилията на целия екип, получил приза „Аз гарантирам щастливо детство“.

Средата в солната стая предполага свободни игри и занимания на деца, но ефектът върху имунитета и здравето на децата е невероятен. Посещенията в солната стая ще се осъществяват по график за всички деца в ДГ 14 „Дружба“ след информирано съгласие на техните родители.

Солната терапия е начин за подобряване на здравето и въздейства в 3 аспекта – на дихателни, кожни заболявания и психични разстройства. Тя подобрява здравето и начина на живот.

Екипът на детската градина е уверен, че постепенно ще се повиши имунитетът на децата, ще се намали заболеваемостта. Предстоят анализи и споделяне на добър опит.