Спечелен еко-проект

Екоучилище ДГ Дружба с одобрен проект, финансиран от Фондация за екологично образование.

С голямо задоволство Ви съобщаваме, че ДГ № 14 „ Дружба“ е сред 9 български Екоучилища одобрени за финансиране от фондацията за екологично образование сред повече от 110 кандидатури от 16 държави.

В обявения конкурс от Фондацията на тема „Кръгова икономика“ нашият проект „Да намалим отпадъците – зелен кръговрат за чиста природа“ е сред най-добрите! Целта на проекта е да помогне децата да придобият знания и да предприемат действия за намаляване на замърсяването и повторното потребление.

Проектът ще бъде управляван и финансиран в България чрез Българското Движение „Син флаг“ като представител за страната ни на Фондацията за екологично образование.