Сътрудничество Детска градина – Училище

Децата от група Звездичка, Смехорани и Лъвчета посетиха ОУ „Черноризец Храбър“. Там те с трепет разгледаха библиотеката, актовата зала, физкултурния салон и  класните стаи. Видяха как протича учебния процес, запознаха се с ролята на ученика и получиха отговори на въпроси, които ги вълнуват. Демонстрираха готовност и желание да бъдат ученици.

Благодарим за топлото посрещане и за възможността децата да се докоснат до мечтания храм на знанието. Заедно успяваме да съградим мост за един по-лесен преход към новата среда в училище.