С Левски в сърцето

Поклон пред подвига ти Левски,
пред твоя дух непримирим,
макар и малки и по детски
по стъпките ти днес вървим.

Васил Левски – 150 години безсмъртие!

 

Децата от групи Ян Бибиян и Незабравка представиха своя урок по родолюбие, заедно със своите приятели от ДГ „Гина Кунчева“ – Карлово и ДГ 39 „Приказка“- Варна. Срещата се проведе в платформата Google Meet.

Дигиталният празник „С Левски в сърцата“ разтуптя сърцата на малки и големи. Децата рецитираха стихове за Васил Левски, отговаряха уверено на въпроси за живота и делата му, пяха песни. Варненските детски градини бяхме много приятно изненадани с подарък от ДГ „Гина Кунчева“ – Карлово. Благодарим Ви, приятели!

Празникът приключи с виртуално изпратени сърца, изпълнени с гордост и с обещание за нови срещи.

Паметта за Апостола на Свободата се заражда още в детството и всеки българин я носи през целия си живот. Предава се от поколение на поколение, от сърце в сърце!

Поклон, Апостоле!