С поздрав за 24 май

Знанието е мъдрост и сила. Бъдете пазители на българското слово!

Напред! Науката е слънце, което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Към учителите на ДГ 14 „Дружба“

Вие сте 24 май за ДГ 14 „Дружба“!

Вие сте днешните горди последователи на светците Кирил и Методий!

Благодаря на всеки един поотделно и на всички заедно!

Силната страна на любимата ни детска градина е във всичко, което правите всеки ден. Грижата, с която се отнасяте към всяко едно дете.

Професионално ви отношението е причината за всеки малък напредък и за всеки голям успех на децата ни. Само вие можете да направите чудото от едно неопитно и притеснено дете, след кратък миг да се радваме на успешен и добър бъдещ ученик.

Благодаря на всички безценни колеги от непедагогическия екип за подкрепа, за тихата им и ежедневна грижа, която усещат всички деца.

Заедно утвърждаваме ДГ „Дружба“ в емблема на доброто предучилищно образование.

Посрещаме 24 май, смирени и с надежда за по-добри и здрави дни, с уважение и признателност към направеното!

Честит празник!

Честит празник на всички родители, деца, колеги, сътворили историята на ДГ 14 „Дружба“!

Елена Гаданчева -директор на ДГ „Дружба“