Урок по безопасност

УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТ- учебна тренировка

В ДГ Дружба бе проведена учебна тренировка за евакуация на пребиваващите в детската градина в случай на пожар. Деца, учители и служители напуснаха сградата при установения ред с организиран контрол и подкрепа от щаба.

Децата откриха, че в едно от кошчетата за отпадъци е станал пожар. Изказвани бяха различни предположения за причините. Пожара бе огасен с наличните пожарогасители. Няколко деца от група Пчеличка проявиха желание да гасят възникналия пожар. Те научиха, че с вода се гаси пожар само когато няма електрически уреди.

Евакуацията бе съпътствана с едно вълнуващо посещение на смелите пожарникари от І РУ на ПБЗН запознаване с труда на пожарникаря и пожарната кола. Пожарникарите демонстрираха как се използват противопожарните апарати, как се евакуират хора и как се спасява живот в специфични ситуации. Те обясниха на децата какво трябва да правят, ако забележат пожар или ако се намират в затворено помещение. Демонстрацията беше интерактивна и включваше практически упражнения, което повиши емоционалния градус, но остави траен спомен у децата и стимулира към нови знания.

Всяко дете се докосна до пожарната кола, разгледа я от вътре, а по-любопитните задаваха своите въпроси „Защо?“ и „Как?“. Те разбраха, че за да бъдеш пожарникар е нужно да си смел, бърз, издържлив, дисциплиниран, отговорен и сърцат. Те научиха от какво се страхува огъня, как да действат ако стане пожар у дома, в детската градина, в магазина. В края на срещата с пожарникарите очите им грееха от радост, сърчицата им тупкаха от вълнение.

Детска градина Дружба реализира образователна програма за действие в критични ситуации – бедствия, аварии и злонамерени атаки. Тези тренировъчни упражнения ни правят по-информирани, уверени, организирани в действията ни. Скоро екипа ще бъде обучен и за оказване на първа долекарска помощ.