Участие в национална конференция

ДГ Дружба с участие в национална конференция

Вдъхновяващо участие в конференция, организирана от Центъра за творческо обучение – „Цялостен подход в предучилищното и началното училищно образование“, в курортен комплекс „Златни пясъци“ на 4 и 5 юни 2024.

Във форума се включиха над 250 учители и директори от учебни заведения в цялата страна. Участваха представители на Министерството на образованието и науката, институции, неправителствени организации, образователни експерти и други.

Заместник-кметът Павел Попов в дискусия участва в обсъждането на регионални иновации за по-добро предучилищно и начално училищно образование.

В динамични пленарни сесии лектори представиха добри практики в областта на социалното и емоционалното образование, практичното STEАM обучение, проектно базираното обучение и креативните технологии за холистично образование.

По темата „Как да помогнем на всички деца да успеят в условията на агресивна среда?“ заедно с проф д.п.н. Николай Колишев и специалисти от ЦСОП -Плевен, педагогически съветник от СУ „Гео Милев“ г-жа Гаданчева представи ефективни подходи, форми и стратегии за образование без агресия, за възпитаване на емоционална и поведенческа култура.

В различни тематични работилници се даде възможност за обмен на опит и идеи за подкрепящата среда, играта, технологиите и иновативните подходи в образованието.

С благодарност към Центъра за творческо обучение за поканата, доверието и вдъхновяващите идеи, представени на форума.