Цветен рай – за чиста планета

ЗАЕДНО ЗА ЧИСТА ПЛАНЕТА! – глобални дни на действие

Хора – Замърсяване – Климат 

Глобалните дни на действие с 5-те R – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle and Repurpose продължиха с дни на залесяване под мотото „Цветен рай“

Цветните лехи в двора на детската градина грейнаха в пъстри багри. Заедно с педагози и помощник възитатели децата плевиха, засаждаха цветя, поливаха и се радваха на топлото слънце.

Благодарим на всички родители, които осигуриха посадъчния материал. Благодарим и на тези, които се включиха в залесителните дейности.

Помнете!

Земята е наша къщурка зелена и нека я пазим добре подредена!

И нека е цветна, и нека е чиста!