Честит първи учебен ден

Откриването на учебната година ще бъде на 15 септември от 8,45 часа в двора на детската градина

Организация и график на мероприятията за 15 септември 2020г.

  1. От 7:00 до 8:30 часа децата се приемат по график от учителите при хубаво време на площадката на групата. Децата от новоприетите първи и яслена група се приемат в занималнята на групата.

  2. От 8:30 до 8:45 учителите и децата заемат определените места за празника като спазват дистанция и не допускат събиране на групите

  3. От 8:45 – начало на празника и тържествено влизане в ДГ и групите

  4. Закуска и провеждане на тематични педагогически ситуации

  5. Забавни игри в двора на ДГ

Поздравителен адрес от ръководството на ДГ№14 Дружба.