ЧНГ 2021 – обръщение на ръководството

Уважаеми учители и помощник възпитатели,
служители и деца,
родители и партньори на Детска градина „Дружба“

Изтичат последните дни на 2020 година – една различна година, пълна с много предизвикателства. Година, в която разчитахме на своята креативност и воля, а  предизвикателствата през годината ни научиха да работим в нова среда и по нов начин.

Ако погледнем назад, с гордост ще отчетем, че въпреки трудностите и ограниченията ние изпълнихме поставените си цели:

  • Осигурихме нормалното функциониране на детската градина в условия на извънредна епидемична обстановка с гарантиране на всички права и свободи;
  • Осигурихме оптимални условия за интелектуално, емоционално и личностно развитие на децата, съобразно техните потребности и интереси;
  • Постигнахме високо равнище на специалната училищна готовност на децата от ПГ-6 години, съответстваща на държавните образователните стандарти, формирана мотивационна сфера и положително отношение към училището, новите учители и към новата роля – ученик
  • Децата от всички възрастови групи показаха високи резултати в познавателната активност, позитивни междуличностни отношения, умения за работа в екип, самочувствие и увереност.
  • Чрез проектно базирано обучение насърчихме четенето, работихме за екологично отношение и поведение у деца и родители, променихме нагласите и насочихме вниманието към общочовешки ценности и добродетели;
  • Защитихме и реализирахме проект по Програма на Община Варна за приобщаващо образование, насочен към осигуряване на подходящ социално-психологически климат, основан на толерантни взаимоотношения и подкрепа чрез развиване на общочовешките ценности и позитивни нагласи у всяко дете в детската градина.
  • Представихме добри практики и на Втората педагогическа конференция „Клъстери и иновации в образованието „;
  • Съхранихме физическото и психическото здраве на деца, учители и служители;
  • Продължихме с изпълнението на плана за реновиране на образователната и материална среда в детските групи;
  • С подкрепата на Община Варна създадохме условия за функционирането на още една градинска група за 25 деца;

Всяко дете докоснало се до нашата детска градина получава много обич и нежност и е подготвено, и е получило своя мъничък урок от големия път на живота.

40 поколения възпитаници са наша гордост.

Ще посрещнем 2021 година с нови надежди, вяра и усмивки на лицата.

Нека успехът и благополучието бъдат с всеки от нас!

ЧЕСТИТА НОВА 2021 ГОДИНА!