3 март – урок по родолюбие

Моя Българска Родино,

със небето светло синьо,

с Пирин планина и Рила,

като майка си ми мила!

С твоята хубост се гордея

и за нея песни пея.

Хубава си Татковино –

 моя Българска Родино!

С България в сърцето – под това мото премина празника в група „Незабравка“. С патос, с обич и гордост децата рецитираха, пяха възрожденски песни, представиха в танц българската сила.

Нека поддържаме живо родолюбивото пламъче в детските сърца. Нека помнят, че българите са могъщо, силно племе, преминало през огън и през бури.

ДА СЕ ЗНАЕ И ДА СЕ ПОМНИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА!