dgadmin

Безопасна среда за деца и персонал в ДГ

Детска градина № 14 „Дружба“ осигури безопасна среда за деца и персонал. От месец Януари 2021 за всички групи бяха закупени въздухопречистватели, а през Март 2021 ръководството на детската градина взе мерки за обработката на всички площи с уникалният, иновативен и без аналог в света продукт Ликуид Гард. Уникалността на продукта се състои в това, …

Безопасна среда за деца и персонал в ДГ Read More »

Прием 2021-2022

На 10 май 2021 отваря електронната система за прием в детски градини и детски градини с яслени групи. Предоставяме на вашето внимание: График за дейностите за прием в първа и яслена група за учебната 2021-2022 година Информация за броя на групите и местата в тях за яслена и първа група за учебната 2021-2022 година Ръководство …

Прием 2021-2022 Read More »

Информация за преустановяване дейността на детската градина – март 2021 година

Уважаеми родители, На основание заповед № РД-09-747/19.03.2021 г. на Министъра на образованието за периода на обявения локдаун – 21.03 – 31.03.2021г. се преустановяват посещенията на децата в ДГ №14 “Дружба“. На основание чл.18а от Наредба №5 за предучилищното образование през посочения период ще се организира педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда чрез използване на …

Информация за преустановяване дейността на детската градина – март 2021 година Read More »

Резултати класиране 25-2-2021

КЛАСИРАНЕ ПРИЕТИ ДЕЦА В ПЪРВА ГРУПА – деца родени 2017 (допълнителен прием, обявен на 22.02.2021г) група – деца родени 2015 1 (едно) свободно място за първа група – деца родени 2017 Вх. № 405 / 02.2021г.;  ПРИЕТИ ДЕЦА В ТРЕТА ГРУПА – деца родени 2015  Вх. № 402 / 02.2021г.;  ВАЖНО: Родителите на приетите деца …

Резултати класиране 25-2-2021 Read More »

Обява свободни места 22-2-2021

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 14 “ДРУЖБА” ОБЯВЯВА 1 (едно) свободно място за трета група – деца родени 2015 1 (едно) свободно място за първа група – деца родени 2017 Прием на заявления от 22.02.2021г. (понеделник) до14:00 часа на 25.02.2021г. в канцеларията на детската градина. Класиране на 25.02.2021г до 16:00 часа по реда на входящия номер на …

Обява свободни места 22-2-2021 Read More »

Допълнителни указания за отсъствие – Февруари 2021

Уважаеми родители, Споделяме с Вас Заповед на МОН, която Ви дава възможност за периода 08.02.2021 до 28.02.2021 детето Ви да отсъства по уважителни причини. Прилагаме и образец на заявление, което следва да подадете по електронен път – drujba14@dg14drujba.com Това е нов служебен имейл адрес на детската градина. До 28.02.2021 ще се ползва паралелно и стария адрес …

Допълнителни указания за отсъствие – Февруари 2021 Read More »