Бюджет

От 2012г.  детска градина „Дружба“ е на делегиран бюджет. Финансирането на детската градина е смесено – държавно делегирани дейности- д.311 и местна дейност –  д.311, изчислени по формула.

Информация за разпределяне на делегирани средства по разпоредители от функция „Образование“ може да намерите в сайта на Община Варна – дирекция Образование

Съществуват и други алтернативи за финансиране, допускани от Закона за предучилищното и училищно образование – от проекти, наеми, дарения и спомоществователство.

Съдържание на акордеона